About Us

ĐỖ ANH TUẤN

——————–


Permanent Address:

Assoc. Prof. PhD., Deparment Head of Electric Power Systems

Faculty of Electronics and Electrical Engineering, Hung Yen University of Technology and Education, Hung Yen, Vietnam

E-mail: tuandoanh.vn@gmail.com; tuandoanh@utehy.edu.vn

 

******************************************

1. Cần tìm Nghiên cứu sinh để phát triển và triển khai các hướng nghiên cứu khoa học.

 

Advertisements