Lịch sử về khí Sulphur hexafluoride (SF6)

Lịch sử phát hiện và nghiên cứu về khí SF6 đã bắt đầu từ năm 1900 khi Moissan và Lebeau báo cáo sự tổng hợp về các chất “hexahalide” được dẫn xuất từ chất lưu huỳnh (S). Các hợp chất được hình thành từ khi chất S được đốt cháy trong một môi trường áp suất của Fluorine (F). Vật liệu này đã hình thành nhưng chỉ một số ít các lĩnh vực về công nghiệp quan tâm cho đến khoảng năm 1940, khi việc sử dụng các vật liệu đó như là một chất khí cách điện trong các thiết bị hệ thống điện, điều này đã được khẳng định bởi Cooper và các cộng sự. Những phát minh của Viện công nghệ kỹ thuật Massachusetts đã đưa những ứng dụng của chất khí Sulphur hexafluoride (SF6) như một chất khí cách điện dùng cho sử dụng trong máy phát Van-de-Graaff trong suốt Chiến tranh thế giới thứ II như những tín hiệu cho thấy sự quan tâm nhanh chóng đối với chất khí này. Kết quả cuối cùng đối với việc sử dụng chất khí này đó là trong các thiết bị của hệ thống điện như máy cắt, máy biến áp, cáp dẫn và các máy có mục đích đặc biệt.

Do sự đáng chú ý của chất khí SF6 về độ dài cách điện cao và những đặc tính vật lý khác như tính dẫn điện của nó đã đưa chất khí này vào sử dụng trong những thiết bị thí nghiệm về tính điện, SF6 đã trở thành đối tượng được nghiên cứu rất cụ thể và chi tiết trong suốt những thập niên 1960 cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s