Dữ liệu về tiết diện ion hoá của nguyên tử khí

Đối với các nguyên tử thành phần tồn tại trong các hợp chất “kết tủa” và các khí “khắc” plasma (F, Cl, Br, C, N, S, H, O), các tiết diện về sự ion hoá đã được đo lường với sai số trong phạm vi +/-20%. Trạng thái thí nghiệm là tương tự nhau đối với các khí hiếm được sử dụng làm chất khí trung gian (khí đệm -mình hiểu như vậy vì đối với các chất khí có khả năng gây phản ứng mạnh thì khi thực hiện thí nghiệm đều phải sử dụng các chất khí hiếm làm “đệm” với nồng độ cao từ 80 – 99.5%) và khí làm loãng. Ví dụ, các tiết diện ion hoá đơn lẻ đối với tất cả các khí hiếm được biết đến có sự sai số khoảng +/-8%. Một số ít các dữ liệu về tiết diện ion hoá đối với các nguyên tử trong trạng thái kích thích và trạng thái “nửa bền”, trừ các nguyên tử kiềm và các khí hiếm “nửa bền”, H, N và O.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s