Các điện tích dịch chuyển

Giả thiết:

– Điện tích là một nguồn điện trường mà qua đó mọi lực tác dụng của điện tích lên các điện tích bất kỳ khác theo tỷ lệ là nghịch đảo của bình phương khoảng cách giữa chúng (1/r^2).

– Một điện trường bên ngoài sẽ đặt lên một số điện tích đi vào.

– Các điện tích có sự chuyển động liên quan với từ trường cũng có ảnh hưởng. Lực Lorentz kết hợp các hiệu ứng điện và từ đối với điện tích như sau:

F = q (E + v x B)

trong đó: q là giá trị của điện tích (Coulomb); E là điện trường (V/m); v là vận tốc (m/s); x- ngụ ý là tích vector, B là mật độ thông lượng trong (Tesla).

* Nếu áp dụng cho một điện tích, điện tích tăng năng lượng:

trong đó v_d là một vận tốc chuyển dịch. Năng lượng eV có thể tăng bằng cách di chuyển một khoảng cách nhất định, x1, theo hướng của điện trường:

Sự chuyển động của các hạt một cách ngẫu nhiên trong các va chạm đàn hồi dẫn đến một tốc độ nhiệt như phương trình:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: