Cân bằng và các trạng thái ổn định của plasma

Trạng thái của plasma có thể được hiểu rõ như là giai đoạn cân bằng ở một trạng thái cân bằng nhiệt  của vật chất nằm bên ngoài các điều kiện của các chất khí. Tuy nhiên, chỉ cần các dạng rắn vô định hình xuất hiện là các dạng rắn ở trạng thái ổn định (mặc dù không cân bằng nhiệt), do đó các plasma được tạo ra ở phòng thí nghiệm thường tồn tại như là dạng ổn định và có trạng thái không cân bằng về nhiệt. Cần chú ý là thời gian tồn tại của các hạt riêng lẻ trong phòng thí nghiệm plasma có thể chỉ là một phần rất nhỏ của một giây, do đó, trạng thái ổn định là một loại cân bằng động (nhưng không có cân bằng nhiệt).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: